DỊCH VỤ TÊN MIỀN GIÁ RẺ

Đăng ký tên miền ngay hôm nay để xây dựng thương hiệu của bạn trên Internet
ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN
WWW.

GIỎ HÀNG

Chưa có tên miền nào trong giỏ hàng, hãy nhập tên miền bạn muốn đăng ký!
Bảng giá tên miền Việt Nam
Đuôi Chi phí năm đầu Chi phí gia hạn
com.vn 670,000 đ 360,000 đ
vn 770,000 đ 460,000 đ
id.vn 159,000 đ 99,500 đ
org.vn 490,000 đ 260,000 đ
io.vn 49,800 đ 39,800 đ
edu.vn 490,000 đ 260,000 đ
net.vn 670,000 đ 360,000 đ
idn.vn 42,000 đ 42,000 đ
ac.vn 348,000 đ 199,000 đ
gov.vn 348,000 đ 199,000 đ
health.vn 348,000 đ 199,000 đ
info.vn 159,000 đ 99,500 đ
int.vn 348,000 đ 199,000 đ
name.vn 74,000 đ 39,000 đ
pro.vn 159,000 đ 99,500 đ
biz.vn 548,000 đ 349,000 đ
ai.vn 548,000 đ 349,000 đ
Bảng giá tên miền quốc tế
Đuôi Chi phí năm đầu Chi phí gia hạn
com 235,455 đ 328,900 đ
top 350,909 đ 369,000 đ
xyz 290,000 đ 259,031 đ
online 839,000 đ 1,200,000 đ
site 1,111,818 đ 1,233,000 đ
info 369,000 đ 416,900 đ
store 39,000 đ 1,142,900 đ
fun 39,000 đ 803,000 đ
org 319,000 đ 361,900 đ
tech 109,000 đ 1,274,900 đ
net 300,000 249,000 đ 330,000 đ
asia 339,000 đ 383,900 đ
xxx 2,730,000 đ 3,025,000 đ
co 799,000 đ 889,900 đ
us 273,176 đ 329,000 đ
in 489,091 đ 538,000 đ
biz 447,273 đ 508,000 đ
mobi 649,000 đ 724,900 đ
tv 939,091 đ 1,193,000 đ
co.in 236,364 đ 260,000 đ
net.in 236,364 đ 260,000 đ
org.in 236,364 đ 260,000 đ
com.co 800,000 đ 902,000 đ
me 859,091 đ 911,000 đ
firm.in 222,727 đ 249,000 đ
eu 250,000 đ 297,000 đ
cc 829,000 đ 922,900 đ
tel 430,000 đ 473,000 đ
name 249,000 đ 396,000 đ
gen.in 236,364 đ 260,000 đ
ind.in 236,364 đ 260,000 đ
tw 1,127,273 đ 1,240,000 đ
land 890,000 đ 1,001,000 đ
company 499,000 đ 559,900 đ
media 603,000 đ 674,300 đ
gift 564,000 đ 484,000 đ
zone 638,000 đ 712,800 đ
ws 485,000 đ 533,500 đ
shop 834,000 đ 1,105,500 đ
blog 696,000 đ 925,100 đ
club 413,000 đ 465,300 đ
website 39,000 đ 645,700 đ
ru 114,000 đ 136,400 đ
space 39,000 đ 645,700 đ
uk 186,000 đ 215,600 đ
ca 332,000 đ 376,200 đ
vip 418,000 đ 576,400 đ
pro 506,000 đ 567,600 đ
la 888,000 đ 1,178,100 đ
host 109,000 đ 1,890,900 đ
press 109,000 đ 1,425,600 đ
contact 263,000 đ 300,300 đ
Bạn cần hỗ trợ, chat ngay?