DỊCH VỤ TÊN MIỀN GIÁ RẺ

Đăng ký tên miền ngay hôm nay để xây dựng thương hiệu của bạn trên Internet
ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN
WWW.

GIỎ HÀNG

Chưa có tên miền nào trong giỏ hàng, hãy nhập tên miền bạn muốn đăng ký!
Bảng giá tên miền Việt Nam
Đuôi Chi phí năm đầu Chi phí gia hạn
vn 770,000 đ 460,000 đ
com.vn 670,000 đ 360,000 đ
id.vn 159,000 đ 99,500 đ
org.vn 490,000 đ 260,000 đ
io.vn 49,800 đ 39,800 đ
edu.vn 490,000 đ 260,000 đ
net.vn 670,000 đ 360,000 đ
idn.vn 42,000 đ 42,000 đ
ac.vn 348,000 đ 199,000 đ
gov.vn 348,000 đ 199,000 đ
health.vn 348,000 đ 199,000 đ
info.vn 159,000 đ 99,500 đ
int.vn 348,000 đ 199,000 đ
name.vn 74,000 đ 39,000 đ
pro.vn 159,000 đ 99,500 đ
biz.vn 548,000 đ 349,000 đ
ai.vn 548,000 đ 349,000 đ
Bảng giá tên miền quốc tế
Đuôi Chi phí năm đầu Chi phí gia hạn
com 235,455 đ 328,900 đ
site 1,111,818 đ 1,233,000 đ
fun 720,000 đ 803,000 đ
online 839,000 đ 1,200,000 đ
tech 1,149,000 đ 1,274,900 đ
store 29,000 đ 1,142,900 đ
net 300,000 249,000 đ 330,000 đ
org 319,000 đ 361,900 đ
info 369,000 đ 416,900 đ
xyz 290,000 đ 259,031 đ
asia 339,000 đ 383,900 đ
xxx 2,730,000 đ 3,025,000 đ
co 799,000 đ 889,900 đ
top 350,909 đ 369,000 đ
us 273,176 đ 329,000 đ
in 489,091 đ 538,000 đ
biz 447,273 đ 508,000 đ
mobi 649,000 đ 724,900 đ
tv 939,091 đ 1,193,000 đ
co.in 236,364 đ 260,000 đ
net.in 236,364 đ 260,000 đ
org.in 236,364 đ 260,000 đ
com.co 800,000 đ 902,000 đ
me 859,091 đ 911,000 đ
firm.in 222,727 đ 249,000 đ
eu 250,000 đ 297,000 đ
cc 829,000 đ 922,900 đ
tel 430,000 đ 473,000 đ
name 249,000 đ 396,000 đ
gen.in 236,364 đ 260,000 đ
ind.in 236,364 đ 260,000 đ
tw 1,127,273 đ 1,240,000 đ
land 890,000 đ 1,001,000 đ
company 499,000 đ 559,900 đ
media 603,000 đ 674,300 đ
gift 421,000 đ 484,000 đ
zone 638,000 đ 712,800 đ
ws 485,000 đ 533,500 đ
shop 769,000 đ 856,900 đ
blog 639,000 đ 713,900 đ
club 413,000 đ 465,300 đ
website 577,000 đ 645,700 đ
ru 114,000 đ 136,400 đ
space 577,000 đ 645,700 đ
uk 186,000 đ 215,600 đ
ca 332,000 đ 376,200 đ
vip 418,000 đ 576,400 đ
pro 449,000 đ 504,900 đ
la 819,000 đ 900,900 đ
host 109,000 đ 1,890,900 đ
press 109,000 đ 1,425,600 đ
contact 263,000 đ 300,300 đ
Bạn cần hỗ trợ, chat ngay?